Zákazka

Názov zákazky
Predbežné trhové konzultácie: Obstarávanie čerstvých potravín pre vybrané inštitúcie v Nitrianskom kraji
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/477311

Contents