Zákazka

Názov zákazky
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie vzdelávacej aktivity ON/OFF
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/482028

Contents