Zákazka

Názov zákazky
Pamiatkový výskum na plochách po vykonaní celoplošnej prípravy pôdy - opakovaná
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/481987

Contents