Zákazka

Názov zákazky
Zavedenie nových služieb a podpora udržania Domu kultúry v Starej Ľubovni
Obstarávateľ
Mesto Stará Ľubovňa
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/481770

Contents