Zákazka

Názov zákazky
Zmena dokončenej stavby – Stavebné úpravy na objekte so s.č. 199
Obstarávateľ
Obec Raková
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/481443

Contents