Zákazka

Názov zákazky
Dodanie zemného plynu pre Mesto Trnava a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obstarávateľ
Mesto Trnava
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/481322

Contents