Zákazka

Názov zákazky
Výstavba zariadenia na využite slnečnej energie na výrobu elektriny - ZŠ Dulovce
Obstarávateľ
Obec Dulovce
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/480950

Contents