Zákazka

Názov zákazky
Výstavba zberného dvora v obci Lúč na Ostrove
Obstarávateľ
Obec Lúč na Ostrove
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/480756

Contents