Zákazka

Názov zákazky
Zabezpečenie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi
Obstarávateľ
Mesto Prievidza
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/480685

Contents