Zákazka

Názov zákazky
Materská škola vo Veľkom Šariši - novostavba
Obstarávateľ
Mesto Veľký Šariš
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/480601

Contents