Zákazka

Názov zákazky
Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov
Obstarávateľ
Obec Malý Slavkov
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/480526

Contents