Zákazka

Názov zákazky
EuroVelo11 – Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/479805

Contents