Zákazka

Názov zákazky
Dodávka zemného plynu pre rok 2024.
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/478966

Contents