Zákazka

Názov zákazky
Dodávka elektrickej energie pre objekty Sociálnej poisťovne
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/478813

Contents