Zákazka

Názov zákazky
Juhovýchodný obchvat mesta Prešov (DSZ, DÚR)
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/477907

Contents