Zákazka

Názov zákazky
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Upozornenie
Všetky aktuálne údaje o zákazke nájdete tu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/469844

Contents